Pantew
De discussie over cognitieve
verbetering met behulp van medicatie.
De 21e is eeuw is de eeuw van de neurowetenschappen. De ontwikkeling van neuro-technologieën gaat razendsnel en zijn zeer veel belovend. Bovenaan deze ontwikkelingen staat de ontwikkeling van psychofarmaca, die steeds beter afgestemd kan worden op de neurofysiologische processen in het brein. Waar die medicatie nu nog alleen maar beschikbaar is voor patiënten met psychiatrische problemen, is er ook aanleiding om aan te nemen dat veel van deze medicatie het cognitief functioneren van gezonde mensen kan verbeteren.

Dit heet cognitive enhancement, oftewel het uitbreiden of versterken van de kernfuncties van het brein door het verbeteren van interne of externe informatie verwerkingssystemen. Het gebruik van psychofarmaca ter verbetering van cognitief functioneren wordt steeds meer gedaan en medicatie wordt steeds beter. Waarom wordt het niet gelegaliseerd? Intuitief zullen veel mensen zullen mensen reageren dat we die kant niet op moeten gaan en dat het zal zorgen voor een oneerlijk wedloop naar succes. Maar nemen we niet al lang deel aan deze wedloop?

Wat doet cognitieve verbetering via medicatie met ons?

De psychische problemen waar medicatie voor ontwikkeld zijn vaak zwaardere versies van problemen die we allemaal tegenkomen in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld concentratieproblemen, geheugenproblemen en stemmingsproblemen. De personen die nu medicatie ontvangen krijgen dit omdat hun problematiek hun dagelijks functioneren belemmerd. De medicatie grijpt echter in op processen die ook bij gezonde personen ondersteund kunnen worden. Door medicatie te nemen kan mogelijk ook onze concentratie versterkt worden, kan ons geheugen vergroot worden en hoeven we misschien geen negatieve emoties meer te ervaren.

Op het moment zijn de medicatie die in gebruik zijn nog niet voldoende getest op gezonde personen en is er nog controverse of ze ook verbeterend en versterkend effect hebben het cognitieve functioneren van gezonde personen. Maar wetenschappers sluiten dit niet uit en zijn hard op zoek naar ‘slimmere’ medicatie die nog preciezer aangrijpt op specifieke processen in de hersenen. Daarnaast bestaat er angst voor verslavingsgevaar en onbekende lange termijn effecten van deze medicatie. Maar wanneer onderzoek uitwijst dat de medicatie ook op lange termijn veilig is, maakt het dan nog uit dat het verslavend is? Dit is immers niet te vergelijken met verslavingen aan zinloze gevaarlijke middelen zoals alcohol en drugs.

Gebruik

Het verbeteren van gezond neurocognitief functioneren met behulp van psychofarmaca is voor een aantal mensen op dit moment al heel gewoon. Het gebruik van psychofarmaca onder studenten en scholieren ter verbetering van cognitief functioneren wordt op sommige Amerikaanse campussen op 16% geschat. In Europa liggen deze cijfers aanzienlijk lager, maar ook hier steigt het gebruik en blijkt dat mensen zich vooral laten weerhouden vanwege de bijwerkingen en het verslavingsgevaar.

De mensen die hun tijd vooruit zijn moeten nu medicatie bestellen via internet en de zwarte handel. Mensen die de medicatie op recept krijgen verkopen deze vanwege de hoge opbrengsten of wanneer ze zelf last hebben van bijwerkingen. Er zijn zelfs mensen die een psychiatrische stoornis ‘faken’ om zo een handel in de medicatie te kunnen beginnen. Op internet is het geen moeite om zeer snel verstrekkers van de medicatie te vinden, maar de vraag is hoe veilig dit is. Naast het feit dat je er niet zeker van bent of het geen valse medicatie is, weet je ook niet of het de juiste dosis is. Een oplossing zou zijn dat het gebruik voor gezonde mensen legaal zou worden en iedereen op een gecontroleerde en veilige manier over deze medicatie kan beschikken.

Verbetering van de maatschappij

Er zijn enorme voordelen te bedenken bij het gebruik van cognitieve verbeteraars. Ze zouden bijvoorbeeld de concentratie van een chirurg tijdens een slopende operatie kunnen ondersteunen. Of kunnen voorkomen dat luchtvaart planners die een grote hoeveelheid data in de gaten moeten houden afgeleid raken. Naast deze concrete beroepen waarin concentratie nodig is, zouden mensen op veel meer facetten baat hebben bij medicatie. De medicatie kan er voor zorgen dat individuen beter presteren en meer vooruitgang en succes boeken.

De angst hierbij is dat we richting een maatschappij gaan waarin er 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgewerkt moet worden en waarbij individuen direct en indirect onder druk worden gezet om medicatie te gebruiken, Wanneer collega’s of studiegenoten medicatie gebruiken om beter te presteren kan je onder druk worden gezet door je baas op docent om ook dit niveau te halen. Wegen de voordelen wat betreft veiligheid en productiviteit van de maatschappij op tegen de beperkingen van onze vrijheid om te kiezen?

De mens

In de discussie rondom enhancement en de ontwikkeling van bijbehorende technologieën zijn twee ver uiteenleggende kampen ontstaan. Het ene bestaat uit de transhumanisten, die de ontwikkelingen op het gebied van enhancement toejuichen en benadrukken dat de technologieën beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Ze pleiten dat met behulp van medische technologieën de mens haar eigen grenzen kan overstijgen op een manier die gunstig is voor de maatschappij. Daartegenover stellen ze dat het beperken van die vrije keuze de individuele waarden van zelfredzaamheid, persoonlijke succes en autonomie, ondermijnt.

De tegenstander in het debat, de bioconservatieven, baseren hun bezwaar op verscheidene conservatieve politieke en morele overtuigingen en zijn bang dat enhancement technologieën leiden tot ‘dehumanisering’ van de mens. Uiteindelijk is er nog een grote groep wetenschappers die niet aansluiten bij een van de twee kampen, maar voor de gulden middenweg pleiten. Zij pleiten bijvoorbeeld dat mens en technologie altijd al versmolten zijn geweest en er dus geen sprake kan zijn van een plotselinge ‘dehumanisering’ door enhancement. Maar geven ondertussen aan dat er goed door wetenschappers, instanties en overheden moet worden nagedacht hoe het gebruik van medicatie gereguleerd kan worden. Willen we ten bate van ons eigen succes en mogelijk dat van ons allen op deze manier ingrijpen in de essentie van ons wezen, in ons brein?

Brain Science: Beyond Human - Do cognitive-enhancing drugs work?

Laat hieronder een reactie achter voor Pantew.

Klik op een reactie voor de volledige inhoud.